Mesleki Bilgiler

SAYIN MESLEKTAŞLARIM, SAYIN ÜRETİCİLER, SAYIN TÜKETİCİLER

Türkiye’ye 1983 yılında giren PVC pencere sektörü, hızla gelişerek büyük bir pazar payına ulaşmıştır.

Bu kadar hızlı gelişen sektörde yapılan yanlışlar, firmalar arasında haksız rekabete yol açmakta ve maalesef sektör bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.

Sektörün cazibesi sürekli yeni bir profil üreticisinin piyasaya girmesine neden olmaktadır. Bu durumda profil üreten firmalar, pazar paylarını artırmak için her isteyene bayilik vermekte, genellikle de bu bayiler PVC pencere konusunda eğitilmeden piyasaya sürülmektedir.

Bir yanda eğitimsiz üreticiler, bir yanda da aldığı mal hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan tüketici. Sonuç; her gün hızla artan memnuniyetsiz müşteri kitlesi.

18 yılını bu sektörün gelişmesi ve büyümesi için harcayan bir firma ve şahıs olarak, gelinen bu noktadan duyduğumuz endişe ile, bu sektöre, meslektaşlarıma ve tüketicilere, hizmet amacı ile bu bilgileri hazırlamış bulunmaktayız.

Bu broşürde doğru ve kaliteli bir PVC pencereyi tarif ederek, üretici ve tüketicilere ışık tutmaya çalışacağız.

1- MALZEME

A- PROFİL

PVC üreticisi tarafından tüketiciye verilen bir teklifte önce profil tarif edilmelidir.

Yani teklifin hangi kalınlıktaki profil için verildiği belirtilmelidir. profil kalınlığı 45-50-55-60-70-75 mm vs gibi).

Profil et kalınlığı da teklifte önemli bir maddedir. Çünkü iki adet 60 mm lik profil teklifinden biri (3.0mm-2.7 mm) et kalınlığı aralığında, diğeri (2.0mm -2.3mm) et kalınlığı aralığında ise, burada haksız rekabet var demektir.Bu nedenle teklifte profil kalınlığı ile et kalınlığı birlikte değerlendirilmelidir. Profil et kalınlığı (2.0mm-2.3mm) ( 2.4mm 2.6mm ) (2.7mm-3.0mm ) aralığında olduğu gibi.

Profildeki odacık sayısı da teklifte dikkat edilecek diğer bir unsurdur. Çünkü odacık sayısının azlığı ve çokluğu, ısı geçirgenliği için önemlidir. (Odacık sayısı 2-3-4-5 vs gibi).

Sonuçta kasa, kanat, orta kayıt, ve kapı profillerinin 1mtül ağırlığının teklifte belirtilmesi halinde, gerek pencere, gerekse de kapı profili hakkında pratik bir sonuca ulaşılacaktır..

Tabii ki profilin TSE kalite belgesine, hatta AB standartları kalite belgelerine sahip olup olmadığı da, tüketicinin korunması için önemlidir.

B-DESTEK SACI

PVC profili içerisinde kullanılacak destek sacı kalınlığının tespitinde, PVC Profil kalınlığı, PVC et kalınlığı, kullanılan destek sacının yüzey genişliği ve binanın kat yüksekliği, belirleyici özelliklerdir.Bunların hepsi statik mukavemet hesapları ile belirlenmektedir.

Profil üreten firmalar, çıkarmış oldukları teknik broşürlerde, her profil için kullanılacak destek sacının şeklini, kalınlığını belirterek tüketiciye ve üreticiye ışık tutmaları gerekmektedir.

Destek sacları gerekli kalitede galvenizle kaplanmalıdır. Kaliteli galvenizle kaplanmayan destek sacları, tahliye deliklerinden aldığı su ve rutubetle paslanmaktadır. PVC profile de geçen bu pas, profili çürüttüğü gibi pas lekesini de hiçbir kimyasal malzeme temizliyememektedir.Bu da profilin veya pencerenin değiştirilmesi demektir.

Üzülerek görmekteyiz ki PVC üreticilerinin bir kısmı profil içerisine hiç sac koymamakta, bir kısmı sadece menteşe ve kol yerine sac koymakta, bazıları da koyduğu sacın kalınlığına ve galveniz kalitesine dikkat etmemekte, hatta vida dahi tutmayan kalınlıkta destek sacı kullanmaktadır.

Bina kat yüksekliği arttıkça rüzgar yükü de artmaktadır. Bu nedenle yeterli mukavemeti sağlamak için destek sacı kalınlığının artırılması gerekmektedir.Bunun dikkate alınmaması halinde PVC pencere ve kapı, rüzgar yükü ile sehim yaparak soğuk, rüzgar is,toz ve yağmurun geçmesine neden olmaktadır.

Yeterince eğitilmeyen veya sadece kar düşüncesinde olan üreticiler, bu bilinçten yoksun olarak imalat yaptıklarında, telafisi güç sorunların meydana gelmesine sebep olmaktadırlar.

C-CONTA


Conta, PVC pencerede geçirimsizliği sağlayan önemli bir malzemedir. Sıcakta gereğinden fazla yumuşayan, soğukta yine gereğinden fazla sertleşen pvc esaslı conta, geçirimsizlik sağlayamaz ve izolasyon görevini yerine getiremez. Bu konumdaki conta, toz, is, soğuk ve yağmur geçirerek bir PVC pencereden beklenen sonucun alınmasını mümkün kılmaz.

D-YARDIMCI MALZEMELER


PVC pencere imalatında ispanyoletler, ispanyolet karşılıkları (zamaklar), menteşeler, vidalar, ve pencere kolu gibi malzemelerin dikkatle seçilmesi ve kullanılması gerekmektedir.

Kullanılan malzemelerin kaliteleri ne kadar önemli ise, özellikle de metal aksamının paslanmaz malzemeden olması da o kadar önemlidir.

2-İMALAT


Pencere imalatları, mutlaka yeterli eğitimden geçmiş elemanlar tarafından, şablonlar kullanılarak yapılmalıdır. Tabii ki iyi bir pencere imalatı için aynı zamanda iyi bir makine parkuruna da ihtiyaç vardır.

3-MONTAJ


Montajda doğru alınmış ölçü ve buna uygun yapılmış pencere birinci önemli noktadır. Titizlikle, terazisinde ve şâkulunda takılan pencere, kör kasaya yeterli miktarda paslanmaz vida ile, duvara da paslanmaz dubel veya köpükle montajlanmalıdır.

Montaj konusundaki ihmalin ve profil içerisine konmayan veya yetersiz konan destek sacının, temizlik için pencereye asılan insanın hayatına mal olabileceğini hiç unutmamamız gerekmektedir.

Montajda kullanılan izolasyon malzemeleri, gerekli geçirimsizliği sağlayacak kalitede ve esneklikte olmalıdır.Pencere ile duvar veya kör kasa arasındaki boşluklar iyi doldurularak, toz, is, soğuk ve yağmur geçmesi önlenmelidir.

İçerisinde çatlamaları önleyici silikon olmayan ve montaj da yeteri kadar kullanılmayan izolasyon malzemeleri ile, PVC pencerelerde kaliteyi ve aranılan konforu bulmak mümkün değildir.

Montajda en önemli konulardan biri de cam montajıdır.Yukarıdan beri saydığımız kuralların hepsi eksiksiz uygulansa da, plastik takozlarla, tariflere uygun şekilde cam takılamazsa, kanatlar düzgün açılıp kapanmayacağından, yapılan bütün emekler boşa gidecektir.

SAYIN MESLEKTAŞLARIM, SAYIN ÜRETİCİLER, SAYIN TÜKETİCİLER

Sıraladığım bu olumsuzluklar, müşteri memnuniyetsizliğini arttırdığı gibi, PVC pencere sektörüne olan güvensizliğe de neden olmaktadır.Yukarıda tarif etmeye çalıştığımız iyi bir PVC pencereyi üreticiler yapmaya, tüketicilerde almaya çalışırsa, hem haksız rekabet asgariye inecek, hem de müşteri memnuniyeti gittikçe artan bir sektör meydana gelecektir. Bundan da bu sektöre yatırım yapan, emek veren, alın teri ile ekmek yiyen herkes, geleceğe umutla bakacaktır. 

SAYGILARIMIZLA. 

 

M. NECATİ KANALICI
GÜVEN SAC PROFİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
İNŞ. MÜH.